slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9
slide10
slide11
slide12

Hemsida byggd för dig

Vid skapande av ny, eller uppdatering av befintlig hemsida, är Responsit behjälplig hela vägen från skiss till färdigställd hemsida.

Om ni har önskemål på vilket innehållshanteringssystem Innehållshanteringssystem (Från engelskans Content Management System, CMS) är ett informationssystem för att hantera och publicera olika typer av informationsinnehåll, det vill säga elektroniska media. Begreppet används ofta synonymt med Webbpubliceringssystem (Web Content Management System, WCMS), men är ett vidare begrepp än så och innefattar även: Enterprise Content Management system (ECM). Läs mer på Wikipedia som ska användas hjälper Responsit till med era önskemål annars kan Responsit rekommendera det bästa CMS-systemet för ändamålet. De vanligaste CMS-systemet Responsit jobbar med är: WordPress WordPress är ett blogg- och innehållshanteringssystem skrivet i PHP och som använder databasen MySQL för datalagringen. Det distribueras under en GNU General public-licens och kan laddas ner och användas kostnadsfritt. Läs mer på Wikipedia.

Hur kan Responsit hjälpa dig?

Jag vill veta mer

Låt Responsit bjuda på fika :-)

Hemsida projekt

slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9