Inga konstigheter, bara nytt namn

Författare: David Olsson

  • Inga konstigheter, bara nytt namn

    Inga konstigheter, bara nytt namn

    I företagets DNA finns en strävan att göra saker enklare och bättre därför uppdaterar företaget namnet nu till Responsit AB. Detta påverkar inget mer än just företagsnmanet, domänen och loggan. Ägare, säte, organisationsnummer och bankgiro förblir detsamma. Fotnot: Då domänen uppdaterar till responsit.se kommer alla e-postadresser uppdatera till responsit.se efter @ tecknet.